Nový formulář pro Panel 2013+

Na webu SFRB byl umístěn nový, aktualizovaný formulář Žádosti o čerpání úvěru s datem 7. 2. 2018. Příjemce úvěru z programu Panel 2013+ prosíme, aby nadále používali tuto novou variantu formuláře. Najdete jej zde.