Nařízení vlády č. 136/2018 Sb.

Nařízení vlády č. 136/2018 Sb., kterým se řídí podmínky Programu pro mladé, již najdete na našich webových stránkách u informací o tomto programu. Jeho text je k dispozici také zde.