Ministryně Šlechtová představila nové priority v oblasti bydlení

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová včera předložila vládě revidovanou Koncepci bydlení České republiky do roku 2020. Ta vychází z novějších dat odrážejících aktuální situaci a stanovuje nové priority a úkoly z oblasti bydlení.

Předložená revidovaná Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 respektuje jak základní východiska bytové politiky formulovaná v současné Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, tak její hlavní principy a strategické cíle, přičemž doplňuje její analytickou část a v návrhové části stanovuje nové priority a úkoly. Strategické cíle jsou také v souladu se strategickými materiály České republiky i Evropské unie.