Konference pro obce

Státní fond rozvoje bydlení pořádá v pondělí 23. března celodenní konferenci určenou starostům a zastupitelům obcí a měst. V dopoledním programu představíme dotační a úvěrové programy určené obcím, odpoledne bude vyhrazené externím přednášejícím. Tématům městského rozvoje a bydlení se bude věnovat ve své prezentaci David Tichý z ČVUT. Martin Kroh z České společnosti pro rozvoj bydlení představí možnosti družstevní bytové výstavby s podporou obce a o zkušenostech s obecním bydlením bude hovořit starosta obce Vír Ladislav Stalmach.

Konference se koná v prostorách Akademie veřejného investování v Pařížské ulici č. 4 v Praze. Zahájení konference se zúčastní Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

Podrobný program konference s časovým harmonogramem zveřejníme na našich stránkách začátkem března. Konference je bezplatná, ale vzhledem k omezené kapacitě Akademie veřejného investování je třeba se zaregistrovat zde.