Anketa pro obce

Státní fond rozvoje bydlení věnuje velkou pozornost výstavbě nájemních domů pro ohrožené skupiny obyvatel, mezi něž patří senioři ve věku nad 65 let, mladí do 30 let a osoby zdravotně či sociálně hendikepované. Na výstavbu nájemních domů je zacílen Program Výstavby, který byl v letošním roce novelizován. Proto by nás zajímal názor obcí a investorů na to, zda jim nové podmínky Programu Výstavby vyhovují a jak bychom jim mohli s financováním jejich potřeb pomoci. Chceme vás proto požádat o odpovědi na několik otázek. Anketu naleznete zde.