Aktualizované dokumenty v programu Výstavba pro obce

Na základě nových údajů Českého statistického úřadu ohledně průměrných nákladů na výstavbu 1 m2 užitkové plochy bytu jsme aktualizovali Příručku pro žadatele o dotaci, Výpočet výše dotace na pořízení sociálního domu a Výpočet výše dotace a úvěru na pořízení smíšeného domu. Prosím, používejte tyto aktualizované dokumenty. Nové údaje ČSÚ najdete zde.