Aktuální stav programu

Příjem žádostí o úvěr v Programu 600 byl ukončen.

Rozpočet SFRB na programy pro podporu bydlení byl Poslaneckou sněmovnou schválen v prosinci 2017.

  • V roce 2017 bylo přijato 43 žádostí za více než 23,6 mil. Kč.
  • Bylo uzavřeno 31 smluv za 16,9 mil. Kč.
  • Do roku 2018 přechází 10 žádostí za 5,5 mil. Kč.

 

PROGRAM 600 JE UZAVŘEN.

Stav programu

rozpočet roku 2018 10 mil. Kč  
počet žádostí   0 mil. Kč
příslib úvěru    
uzavřené smlouvy 15 8,5 mil. Kč
datum aktualizace 24. srpna 2018